-->

 • Mô thức phát triển con người hoàn thiện

  TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

  “Giáo dục là hướng dẫn, học phải đi đôi với hành”
  “Vì lợi ích mười năm – trồng cây
  Vì lợi ích trăm năm – trồng người" 

                                                               (Chủ tịch Hồ Chí Minh)

  Xây dựng mô hình “tự giáo dục” với mô thức “Phát triển con người hoàn thiện”:
                    
    üBước 1: Phát triển nhận thức:
  Tổ chức các khóa huấn luyện, đào tạo nhằm bổ sung kiến thức, gia tăng nhận thức cho các học viên, giúp các học viên tự định vị được bản thân từ đó xây dựng hệ tư tưởng riêng cho mình.

                    üBước 2: Trải nghiệm thực tế:
  Thiết lập mạng lưới liên kết, trao đổi nhân sự với các doanh nghiệp trên địa bàn, tạo điều kiện để các học viên được tham gia trải nghiệm thực tế dưới sự hướng dẫn của đội ngũ giảng viên, chuyên gia của chúng tôi.

  Thông qua quỹ khởi nghiệp, chúng tôi sẽ hỗ trợ các học viên phát triển các ý tưởng kinh doanh, dự án khởi nghiệp thực tế của chính các bạn, giúp học viên rèn luyện tinh thần doanh nhân – độc lập tự cường.
    üBước 3: Sứ mệnh cuối cùng:
  Đồng hành cùng các học viên, trở thành người hướng dẫn tinh thần, cố vấn cho các học viên trên suốt con đường thực hiện sứ mệnh cuộc đời.
  Cùng nhau hoàn thiện nhân cách, tạo dựng nhân hiệu.


  Hội Đồng Sáng Lập